INICI | SERVEIS | CONTACTE | LA FUNDACIÓ

Pack A

   

Gestió i administració de finques

- Captació continua de nous proveïdors de serveis per millorar la relació qualitat/preu a la seva comunitat.
- Mediació entre la Comunitat i els proveïdors per a la resolució d'incidències.
- Mediació entre propietaris, inquilins, administració pública.
- Manteniment de la propietat immobiliària en previsió de problemes i la millora contínua.
- Gestió de cobraments i pagaments de la Comunitat.
- Control i informació dels impagats i morosos als implicats i a la Presidència, a partir de la data de la signatura del protocol d'adhesió.
- Assessorament i defensa jurídica de la Comunitat enfront de tercers i/o l'administració pública.
- Comptabilitat de la Comunitat.
- Reunió anual en concepte de liquidació de la Comunitat.
- Gestió de les pòlisses d'assegurances.
- Consultes d'informació general a les Comunitats.
- Consums elèctrics i d'aigua: serà facturat el consum de l'exercici anterior. En finalitzar l'any contractual, es reintegrarà o descomptarà la diferència del que hagi facturat la Comunitat fins a quadrar el consum real de l'exercici. D'aquesta manera, es gestiona el pagament del consum de la Comunitat davant de la companyia subministradora. Servei Gratuït.

OPCIONAL (S'afegeixen costos de consum comunitari)
Contractació i administració de la Pòlissa de segurs comunitària. Amb la cobertura d'aquest segur, es gestionarà gratuïtament el cobrament d'impagats i morosos. S'ha de tenir en compte que qualsevol escrit presentat al jutjat ha d'estar signat pel President de la Comunitat.

Pack B

Pack C

 

El servei de neteja de l'escala i dels replans amb la freqüència consencuada amb la comunitat, depenent del número d’habitatges: escombratge i fregat del sòl, neteja de la porta d'accés comunitària, neteja i condicionament de l'ascensor...

>>>Més info

Es tracta d'un servei de manteniment complet, que contempla la conservació i manteniment de cobertes, conservació i manteniment de façanes exteriors, conservació i manteniment d'elements comuns interiors i elèctrics...

>>>Més info

 

 
 
Fundació Privada de Serveis pels Usuaris d’Habitatge Social de Catalunya | Carrer Brasil 2-4, Local, 08205 Sabadell | Tel. 935839559