INICI | SERVEIS | CONTACTE | LA FUNDACIÓ

Pack C

   

Servei de Manteniment Complet

Conservació i manteniment de cobertes:
- Neteja de baixants de l'aigua (anual en cas de ser necessari).
- Substitució de les peces trencades (més o menys 3% superfície de la teulada).
- Retirada d'elements externs en la teulada.
- Verificació anual de la teulada.
- Subjecció de la volada amb massa (quan sigui necessari).
- Enderrocament de les parts de la teulada amb perill per a les persones.
- Subjecció de baixants d'aigua de les teulades. (Fins a 10 metres d'alt).
- Col·locació de xarxes de seguretat (en cas necessari).
- Cobertes planes (aplicació de pintures de clor-cautxú o tancaments amb làmines asfàltiques en - una superfície inferior al 5% a l'any).

Conservació i manteniment de façanes exteriors:
- Control de l'estat de pintura.
- Quan la Comunitat hagi de pintar la Façana, gestionem i pressupostem ajudes, finançament, etc.
- Retirada de pintades exteriors amb pintura semblant.
- Neteja de façanes exteriors amb aigua a pressió. Una vegada a l'any fins a 3 metres d'altura (sempre que sigui necessari).

Conservació i manteniment d'elements comuns interiors i elèctrics:
- Repàs de pintura en tons semblants (sempre que sigui necessari).
- Repàs de pintura de sostres (sempre que sigui necessari).
- Repàs de pintura en finestres i portes d'accés a zones comunes (no s'inclouen la dels propietaris i sempre que sigui necessari).
- Pintada integral de l'escala, quan sigui necessari. (La primera vegada no abans de 3 anys i una vegada cada 5 anys posteriorment).
- Verificació i ajust de portes d'accés a les escales.
- Verificació estat de finestres de la Comunitat.
- Repàs de pintura de baranes.
- Col·locació d'elements caiguts o destruïts com a esglaons, marbres, etc. (el material va a compte de la Comunitat).
- Verificació anual de sobreescalfament anual.
- Assistència d'avaries de la cambra de comptadors.
- Prova d'aïllament en circuit fins a l'habitatge anual.
- Substitució de llums en escales de veïns.
- Verificació de rellotges d'encès de llums de l'escala bimensual.
- Control de consums d'energia de la comunitat bimensual.
- Manteniment i reposició d'interruptors.

 

Pack B

Pack A

 

El servei de neteja de l'escala i dels replans amb la freqüència consencuada amb la comunitat, depenent del número d’habitatges: escombratge i fregat del sòl, neteja de la porta d'accés comunitària, neteja i condicionament de l'ascensor...

>>>Més info

Aquest pack ofereix la mediació entre propietaris, inquilins iadministració pública. Manteniment de la propietat immobiliària en previsió de problemes i la millora contínua. Gestió de cobraments i pagaments de la Comunitat...

>>>Més info

 

 
 
Fundació Privada de Serveis pels Usuaris d’Habitatge Social de Catalunya | Carrer Brasil 2-4, Local, 08205 Sabadell | Tel. 935839559