INICI | SERVEIS | CONTACTE | LA FUNDACIÓ

La Fundació Privada de Serveis pels Usuaris d’Habitatge Social de Catalunya, va ser creada l’any 1999. Des d’aleshores, la Fundació actua amb plena independència i autonomia, mantenint els seus objectius fundacionals: la prestació de serveis a les comunitats de veïns, sensibilitzar als veïns i veïnes en la responsabilitat del manteniment de l'habitatge, així com en la utilització de les eines adequades per incentivar la bona convivència entre les persones. La Fundació treballa per aconseguir que els veïns compleixin amb les seves obligacions amb la comunitat; promoure el manteniment continu com a fonament d’edificacions duradores; facilitar la conciliació entre els veïns de les comunitats; donar suport assistencial en la tasca de gestió de la comunitat; augmentar l’eficiència dels recursos propis i els de l’administració; fomentar la solidaritat entre els veïns i motivar la participació dels veïns en la gestió de comunitats.
Fundació Privada de Serveis pels Usuaris d’Habitatge Social de Catalunya | Carrer Brasil 2-4, Local, 08205 Sabadell | Tel. 935839559